Perfect Asta Collagen Powder Grand Rich 8.0 oz (228 g) (ประมาณ 30 วันอุปทาน) (Soy Isoflavone Placenta Extract Low Molecule + Nano Collagen)

¥ 4,321 

สินค้านี้ขายหมดแล้ว

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างหากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อพร้อมใช้งาน

สูตรที่มีโมเลกุลต่ำ + นาโนคอลลาเจน 5,500 มก

นอกจากสารสกัดจากรกแกะแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองที่ผู้หญิงชื่นชอบ

ผงคอลลาเจนสูตรเข้มข้นด้วยส่วนผสมเครื่องสำอางทั้งหมด 16 ชนิด

 

● ส่วนผสมความงาม 16 ชนิด