NONIO (กึ่งยากึ่งสำเร็จรูป) Hamigaki Pure Mint Set (130 g) x 2 Pieces + Floss

¥ 1,348 

สินค้านี้ขายหมดแล้ว

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างหากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อพร้อมใช้งาน

Triple action สำหรับกลิ่นปากและขจัดคราบ ยาสีฟันที่สามารถป้องกันกลิ่นปากได้อย่างทั่วถึง:

* ส่วนผสมในการทำความสะอาด (Na hydrogen carbonate, Na polyphosphate) ช่วยกระจาย "มวลแบคทีเรีย" ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและทำให้ง่ายต่อการกำจัด
* ส่วนประกอบในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย LSS (Lauroyl sarcosine Na) จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและป้องกันการเกิดกลิ่นปาก
* ประกอบด้วยส่วนผสมที่ทำให้ลมหายใจสดชื่น รีเซ็ตกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์


สารทำให้เปียก: Solbit liquid, PG / สารทำความสะอาด: Silica anhydride A / Viscosity regulator: Silica anhydride, Na polyacrylate / Foaming agent: Na lauryl sulfate, POE hardened castor oil, Palm oil Fatty acid amide propyl betaine liquid / Viscosity Condensation: Xanthan gum / สารทำความสะอาด: Na polyphosphate * 1, Hydrogen carbonate Na * 1 / สารแต่งกลิ่น: Fragrance (pure mint type) * 3, Saccharin Na / Stabilizer: Ti oxide / Cooling agent, Mentor / Medicinal ingredients, Huh Sodium carbonate (fluorine), lauroyl sarcosin Na (LSS) * 2 / ตัวปรับ pH, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ / สารกันบูด, พาราเบน / สารแต่งกลิ่น, สารสกัดโรสแมรี่